Misiunea/Scopul

Comisiei Nationale a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale (CNBMD)

CNBMD are o interventie importanta în procesul de cercetare, înainte, în timpul şi după ce proiectul de cercetare este autorizat şi condus şi rezultatele cercetării sunt evaluate şi raportate.

Ccomisia trebuie sa asigure populatia ca cercetarea biomedicala se desfasoara in mod etic. Structura (componenţa) şi experienta membrilor  comisiei  de bioetica a cercetării, metodele ei de lucru  precum si  întreaga ei funcţionare reprezinta chezasia faptului ca ea isi indeplineste sarcinile cu transparenta, responsabilitate si eficienta,  libera de orice influenta exterioara.

CNBMD are ca principala atribuţie protejarea vietii, sanatatii, demnitatii, drepturilor, siguranţei şi confortului participanţilor la un studiu clinic al medicamentului sau al dispozitivului medical  şi asigurarea publicului cu privire la această protecţie. Comisia isi formuleaza o opinie asupra protocolului studiului, a aptitudinilor investigatorilor şi adecvării facilităţilor (exceptie studiile clinice in domeniul medicamentelor de uz uman facilitatile sunt autorizate cf. OMS 912/2006), precum şi asupra metodelor şi documentelor care trebuie  utilizate pentru informarea participanţilor la studiu, în vederea obţinerii consimţământului lor, exprimat în cunoştinţă de cauză.