Despre noi

 Act de infiintare

Comisia de Bioetica a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale (CNBMDM) este un organism independent constituit din membrii din domeniul medical/stiintific si nemedical …     Citeste mai mult

Misiunea comisiei

CNBMD are o interventie importanta în procesul de cercetare, înainte, în timpul şi după ce proiectul de cercetare este autorizat şi condus şi rezultatele cercetarii sunt evaluate si raportate… Citeste mai mult

Cerintele comisiei

Numărul membrilor şi componenţa (profesionişti şi alţi reprezentanţi cu expertiză) CNMDM sunt în concordanta cu reglementările internationale si naţionale legale in vigoare … Citeste mai mult

 Obiectivele comisiei

Obiectivul primar al CNMDM este de a se asigura că propunerile de cercetare biomedicală sunt etice, înainte de a fi aprobate. Pe această cale comisia de etică  … Citeste mai mult

Scurt Istoric

Etica derivă din  cuvântul grecesc ethos care se traduce prin obicei, uzantă, conventie dar si prin caracter, forta morală. Ea se defineste ca studiul valorilor pe baza cărora se poate stabili ceea ce este drept, corect si ceea ce este gresit, incorect, în activitatea noastră. … Citeste mai mult